3 пакета от по 3 книги и е-ръководства

НА СУПЕР ИЗГОДНА ЦЕНА!

Само до 31.08.2021 година

3 пакета от по 3 книги и е-ръководства 
НА СУПЕР ИЗГОДНА ЦЕНА!
Само до 31.08.2021 г.!Уважаеми Счетоводители, ТРЗ служители, работодатели, управители и клиенти на РС Издателство и Бизнес Консултации,

Не губете излишно време, а се възползвайте още днес от нашите 3 изгодни предложения на ПРОМО пакети от книги! Всеки от 3-те варианта включва общо 3 заглавия - 1 печатно експертно издание, 1 специализирано електронно издание и 1 практична книга, която допълнително да Ви обогати и усъвършенства!
 
 

Само до 31.08.2021 г. можете да се възползвате от пакетните цени на комплектите, както следва:

ПРОМО пакет Вариант 1:„Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката“
в печатен вариант – с над 100 експертни решения на казуси от счетоводство, ДДС и данъци, възникнали през настоящата 2021-ва година!
+
„Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19” – специализирано електронно ръководство с всички счетоводни сметки и записвания при отчитането на държавните помощи от проф. д-р Стоян Дурин!
+
„Парите: Въведение за начинаещи“ – Книга-наръчник за подрастващи деца и юноши на възраст между 8 и 12 години, които тепърва ще се сблъскат с парите и тяхното приложение в света.
 

Само сега целият пакет е на изгодната цена от 38,15 лв. с ДДС, вместо за стандартната цена от 58,86 лв. с ДДС! (Спестявате цели 20,71 лв.!)
 
 
ПРОМО пакет Вариант 2:
 


„365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети“
– с десетки готови отговори и решения, съвети и анализи от експерти на въпроси и казуси, реално възникнали в практиката на Вашите колеги през 2021-ва година – осигуряване, пенсии, болнични, отпуски, назначаване, командироване – експертни решения от А до Я за 2021-ва!
+
„ТРЗ в извънредно положение: съвети и решения от експерти - специализирано електронно издание“ – с готови експертни решения и помощ при работата на ТРЗ служителите в условията на извънредно положение, в удобен електронен вариант за компютъра Ви – в офиса или у дома.
+
„Екстремна отговорност“ от Джоко Уилинк и Лийф Бабин – Книга за лидерството и силата на човешкия дух! Книгата налага нов стандарт в бизнес литературата и е основна част в обученията по лидерство.Само сега целият пакет е на изгодната цена от 47,96 лв. с ДДС, вместо за стандартната цена от 70,85 лв. с ДДС! (Спестявате цели 22,89 лв.!)
 

ПРОМО пакет Вариант 3:
 


„Правилно сключване на трудови договори - решения и съвети от експерти“
– Експертна книга, включваща не само правни изисквания, нормативни документи и теоретични аспекти относно трудовите договори и правилното възникване на трудово правоотношение във фирмата, но и с готови експертни решения в различните и сложни ситуации при назначаването на нов служител или пък при промяна на вече съществуващ вид трудов договор.
+
„Ръководство за работа с Excel“ – в удобен електронен формат за компютъра Ви в офиса или у дома. Електронното ръководство представя всички важни функции на таблици Excel и практически ще Ви преведе през лесни методи за работа с таблиците и използване на функциите за още по-добра, бърза и точна работа в сметките и изчисленията!
+
„Стартъп в BG” – бизнес книга от българския предприемач успешен бизнесмен – Калоян Кирилов. В нея авторът представя всички етапи, през които минава развитието на един стартъп. Написана специално от гледна точка на бизнес средата в България, книгата е настолно четиво за всеки български предприемач, който иска да стартира успешно своето ново начинание в бизнеса!

  

Само сега целият пакет е на изгодната цена от 46,06 лв. с ДДС, вместо за стандартната цена от 61,32 лв. с ДДС! (Спестявате цели 15,26 лв.!)
 
"Книгата е прозорец към света!" Изберете още сега своя ПРОМО пакет от 3 книги и е-ръководства, които ще Ви направят по-уверени в работата, по-сигурни пред институциите и по-усъвършенствани в личностното Ви развитие!
 
  
 

Какво включва всяка книга от 3-те ПРОМО пакета:
 

1) Книги от ПРОМО пакет - Вариант 1:

„Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката“:

 

Експертни решения на счетоводни, ДДС и данъчни казуси, възникнали през настоящата 2021-ва година:

 Коригиране на редовно излизане на каса на червено
 Протоколи по чл. 117 за доставка на препарат от Китай при внос от френска фирма
 Основание за самоначисляване на ДДС при ползване на Booking.com като посредници
 Съставяне на протокол по чл. 117 при закупуване на автомобили на аукцион
 Начисляване на ДДС при продажба към фирма от Люксембург, но с доставка у нас
 Годишен отчет, различен от общата сума на месечните отчети от ЕТАФП
 Отразяване на фактура за закупен от Франция лаптоп
 Признаване на приход от компенсация по схема 60 на 40
 Начисляване на ДДС при предоставяне на софтуерни услуги към фирма от Великобритания
 Осчетоводяване на протокол за начисляване на ДДС по марж
 Неиздаване на касова бележка при продажба на стоки с наложен платеж
 Счетоводни записвания при изплащане на ликвидационен дял на наследник
 Осчетоводяване на дарение към фондация в частна полза
 Самоначисляване на ДДС за покупка от китайска фирма при фактура с полски ДДС номер
 Третиране на доставка и монтаж на инсталация като ВОП
 Регистрация по ДДС за дружество с договор с чешка фирма
 Данъчно облагане на разходи за наем за назначен чуждестранен специалист
 Получаване на плащания за извършени услуги през PayPal - фактуриране и самоначисляване на ДДС
 Продажба на ДМА под остатъчна стойност
 Подаване на информация към НАП за поръчки по телефона към регистриран електронен магазин
 Регистриране на електронен магазин в НАП
 Документиране на продажба на мебели, закупени от Италия, в Русия
 Регистрация по ЗДДС при продажба на акции от ФЛ, което не е ЕТ
 Счетоводни записвания при договор за суперфиция и стартиране на продажба на апартаменти на зелено
 Окончателен данък при получаване на услуги от ЧЮЛ от Русия
 Осчетоводяване на разходи по отстраняване на теч в сграда, получила Акт 16
 Деклариране в Интрастат на доставки в Германия към швейцарска фирма
 Осчетоводяване на подновяване на лиценз за ползване на софтуер
 Ползване на данъчен кредит за закупен през септември 2020 г. апартамент
❒ И други!
 

"Счетоводно отчитане на държавни помощи при пандемията от COVID-19" – специализирано електронно ръководство:


 


 


 Програми и мерки за запазване на заетостта на персонала
✦ Мярка 60/40
✦ Мярка „Заетост за теб”
✦ Мярка за запазване на заетостта в секторите „Транспорт” и „Туризъм”
 

 Мерки за безвъзмездна подкрепа, свързана със запазване на дейността на предприятието
✦ Програма за подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
✦ Програма за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
✦ Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните епидемични мерки”
✦ Програма за подкрепа на малки и средни предприятия, които извършват автомобилни превози за преодоляване на последиците от Covid-19 по  програма „Иновации и конкурентоспособност”, администрирани от Министерство на транспорта, информационнните технологии и съобщенията
✦ Програма за подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Civid-19
✦ Програма за осигуряване на безвъзмездни средства от Министерство на туризма за туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
✦ Програма за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети, съгласно чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
 

 Счетоводни записвания при отчитане на всички програми и мерки от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от  Covid-19 
 

 
И книга 3 от ПРОМО пакет - Вариант 1: „Парите: Въведениезаначинаещи“, издателство „Фют“:
 

Година на издаване: 2021 г.

Брой страници: 128

Много хора казват, че не е учтиво да се говори за пари. Но ако не говорим за тях, как бихме могли да разберем какво представляват и как работят? Какво са справедлива цена и справедливо възнаграждение? Какво правят банките и как ни засяга финансовата политика на правителството?
 
“Парите: Въведение за начинаещи” е идеална книга за подрастващи деца и юноши на възраст между 8 и 12 години, които тепърва ще се сблъскат с парите и тяхното приложение в света.

Независимо дали става въпрос за Вашето дете или за подарък, книгата е подходящ наръчник за деца и юноши, особено в сегашните времена, когато ценността на парите и правилното им разпределение е по-важно от всякога.


 
Само сега целият ПРОМО пакет 1 е на изгодната цена от 38,15 лв. с ДДС, вместо за стандартната цена от 58,86 лв. с ДДС! (Спестявате цели 20,71 лв.!)

 
 
 
2) Книги от ПРОМО пакет - Вариант 2:


„365 дни ТРЗ – експертни решения и съвети“:

 
 

 

Решени ситуации от практиката на ТРЗ служителите за 2021-ва година:
 
 Втори трудов договор за работа 2 дни по няколко часа
 Срочен трудов договор с работник за почистване на стъклени стени на сграда
 Освобождаване на пенсионер в болничен
 Промяна на втори трудов договор при прекратяване на основния
 Заповед за дистанционна работа по време на предизвестие за напускане
 Назначаване на управител с ДУК на 4-часов трудов договор
 Съкращаване на служител по чл. 328, ал. 3 и мярка 60 на 40
 Справка по чл. 73а или чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени на американец доходи
 Фиксиране на началото и края на работния ден в трудов договор за непълно работно време
 Заповед за извънреден труд през почивни дни по време на отпуск
 Осигурителен доход на служител, който е в карантина заради COVID-19
 Осигуряване на управител на ООД, осигурен на максималния доход в друга фирма
 Довнасяне на осигурителни вноски за лица на длъжности оркестранти на духови инструменти
 Осигурителни вноски за лице, назначено по чл. 114 от КТ, без отработени дни
 Осигуряване на ФЛ, получаващо комисионни над МОД и регистрирано по ЗДДС
 Смятане на стаж на назначени пенсионери
 Минаване на СИРВ на командировани в Германия лица
 Осигуровки и данъци върху нощен труд и труд в почивни и празнични дни, положени в Германия
 Право на командировъчни пари за съдружник с личен труд
 Обезщетение за временна неработоспособност за пенсионер, работещ на 4 часа
 Подаване на декларации към НОИ за майка, върнала  се на работа преди навършване на 2 г. от детето
 Обезщетения при прекратяване на трудов договор
 Отказ на работодател да впише втора категория труд в документи за осигурителен стаж
 Коригиране на декларации обр. 1 и 6 при допълнително начисляване на клас за минал период
 Получаване на заплата в чужда банкова сметка
 Признаване на неплатен отпуск на учител за стаж
 Издаване на УП-2 и УП-3 за напуснал служител
 Оформяне на стаж при пенсиониране от предприятие, което се е вляло в друго
❒ И други!
 
+ Експертни анализи по промени и обнародвания от ДВ!

„ТРЗ в извънредно положение: съвети и решения от експерти“ - специализирано електронно издание
 

Практически решения:

➜ Отразяване в декларация образец 1 на заплата във връзка с Постановление 55 и схема 60 на 40
➜ Забрана за включване на втори трудов договор по време на отпуск по основното трудово правоотношение
➜ Наемане на персонал за дистанционна работа
➜ Забрана за носене на собствени защитни маски на работа
➜ Право на работниците да откажат да изпълняват работата си
➜ Организационни мерки при служители, завръщащи се от чужбина, във връзка с коронавируса
➜ Други работодателски задължения за въвеждане на превантивни мерки срещу зарази като коронавируса
➜ Недобросъвестност на работника или служителя при ползване на трудови и осигурителни права, свързани с поставянето под карантина
➜ Срок на конкурс за заемане на академична длъжност по време на извънредно положение
➜ Неплатен отпуск в условията на обявено извънредно положение
➜ Обезщетение за незаконно задържане на трудовата книжка
➜ Забрана за сключване на втори трудов договор по време на отпуск по основното трудово правоотношение
 
Експертни анализи:
✦ Основни разпоредби в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение oт значение за работодателите
✦ Спирането на процесуалните срокове не е в интерес на трудовите права
✦ Работа от вкъщи или на работното място – правни проблеми възникват и при двете форми на полагане на труд
✦ Прилагане на трудовото законодателство по време на криза
✦ Осигуряване по време на криза
✦ Промени в Кодекса на труда и Закон за държавния служител свързани с извънредното положение
✦ Работа от разстояние
✦ Работно време с променливи граници

 
И книга 3 от ПРОМО пакет – Вариант 2: „Екстремна отговорност“ от Джоко Уилинк и Лийф Бабин, издателство Locus Publishing
 

Година на издаване: 2021 г.

Брой страници: 376


Уроци по лидерство от военноморските тюлени - Джоко Уилинк и Лийф Бабин!Абсолютен пътеводител по лидерство: двама елитни морски тюлени, водили знакови специални операции в Иракската война, споделят жизненоважни принципи на лидерството в бизнеса и живота.

Тази книга има революционен принос по темата за лидерството и налага нов стандарт в бизнес литературата. Настолно четиво за най-успешните компании, тя е основна част в обученията по лидерство. Чрез увлекателния си стил на писане авторите ни предоставят работещи мощни напътствия, напълно приложими в реалния живот.
 
Най-трудните уроци по лидерство се учат по време на битка, във възможно най-наситената и динамична среда, когато абсолютно всичко е заложено на карта. Джоко Уилинк и Лийф Бабин ги овладяват от първа ръка на най-ожесточеното и опасно бойно поле в Ирак. Като ръководители на един от най-ефективните военни екипи в света – 3-та специална бойна група на военноморските тюлени, те са натоварени с мисия, определяна от мнозина като невъзможна: да помогнат за обезопасяването на град Рамади, център на терористите тогава. Внушителният им опит, белязан от героизъм, тежки загуби и трудно извоювани победи, ги учи, че основният фактор за успеха или провала на екипа е лидерството, и то на абсолютно всяко ниво.
 
След като се оттеглят от активна военна служба, те се заемат с разработване и провеждане на обучения по лидерство. Желанието и целта им е да предадат научените на бойното поле уроци и да помогнат в подготовката на следващото поколение лидери на военноморските тюлени. Двамата основават компанията Echelon Front, чиято мисия е да предадат и разпространят тези принципи и в света на бизнеса. Обучили са безброй лидери, работили са със стотици компании в почти всяка сфера, за да им помогнат да изградят собствени високоефективни екипи и да ръководят тези екипи по възможно най-ефикасния начин, за да си осигурят надмощие на съответното бойно поле.


Само сега целият ПРОМО пакет 2 е на изгодната цена от 47,96 лв. с ДДС, вместо за стандартната цена от 70,85 лв. с ДДС! (Спестявате цели 22,89 лв.!)
 
 
3) Книги от ПРОМО пакет - Вариант 3:
 

„Правилно сключване на трудови договори - решения и съвети от експерти“:


 

I. Възникване на трудовото правоотношение    
 
II. Сключване на трудов договор    
❍Страни по трудовия договор    
❍Недействителност на трудовия договор    
❍Уведомяване на НАП за сключени трудови договори    
 
ІІІ. Задължително съдържание на трудовия договор    
 
IV. Видове трудови договори    
❍Трудов договор за неопределено време    
❍Срочни трудови договори    
❍Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време    
❍Трудов договор със срок за изпитване    
❍Трудов договор за допълнителен труд    
❍Трудов договор за краткотрайна сезонна работа   
❍Трудово правоотношение от избор или конкурс    
❍Срочен трудов договор за срока на дългосрочна командировка    
❍Трудов договор по чл. 405а КТ   
❍Трудов договор за надомна работа   
❍Трудов договор за работа от разстояние    
❍Трудов договор за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа    
❍Възстановяване на уволнен служител    
 
V. Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация    
 
VІ. Допълнителни споразумения към трудовите договори  
 
VIІ. Изменение на трудовия договор:   
❍Изменение на трудовия договор по взаимно съгласие на страните
❍Изменение на трудовия договор поради производствена необходимост 
❍Изменение на трудовия договор поради престой    
❍Изменение на трудовия договор поради непреодолима причина    
❍Изменение на трудовия договор при командировка    
❍Изменение на трудовия договор при трудоустрояване    
❍Изменение на трудовия договор на бременни жени и кърмачки    
❍Изменение на трудовото правоотношение при изменение на трудовото възнаграждение    
❍Изменение на трудовото правоотношение поради изменение на страните по договора    
 
VIIІ. Колективно предоговаряне и колективен трудов договор  
 
ІХ. Разлика между трудов и граждански договор  
 
X. Договор за управление и контрол - сключване, съдържание, осигурителни последици   
 
XI. Сключване на трудови договори – примери   
 
Решения на ситуации от практиката: 
 
❍Признаване на клас прослужено време за служителка с 2 г. платено и 6 мес. неплатено майчинство
❍Назначаване на управител и счетоводител в консорциум   
❍Включване на допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в трудовия договор
❍Начисляване на клас прослужено време след 1 година работа в новорегистрирано дружество   
❍Прекратяване на трудов договор за заместване при изтичане на болничен на титуляр, който ще излезе в отпуск след болничния
❍Назначаване на заместник на служител с трудов договор за завършване на работа  
❍Повторно назначаване със срок на изпитване на служителка  
❍Назначаване на служител на втори трудов договор по време на платения му отпуск    
❍Назначаване на студенти на почасова работа като сервитьори    
❍Промяна на трудови договори при изменение на ръководство, структурата на звена и наименования на длъжности    
❍Искане за изплащане на обезщетение за неспазен срок на предизвестие   
❍Сключване на трудов договор с лице в 8-месечен неплатен отпуск    
❍Сключване на трудов договор при непредставена диплома за образование    
❍Назначаване на работник със заплата, под минималния праг, осигуряване върху прага    
❍Право на майчинство при прекратяване на един и сключване на друг трудов договор
❍Назначаване без трудов договор    
❍Закрила поради бременност на заместваща служителка   
❍Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване без отработване на предизвестие
❍Сключване на трудов договор със стажант 
❍Работа при същия работодател по време на отпуск   

❍Брой работодатели, с които лице на половин работен ден може да сключи трудов договор
❍Назначаване на заместваща учителка след пенсиониране на титулярната учителка 
❍Връщане на титуляр на работа преди изтичане на договора със заместващия   
❍И други!
 
Ръководство за работа с Excel – специализирано електронно ръководство:
 
 


 

 


➭  Над 300 страници практически съвети и уроци как да работите с програмата
➭  Множество снимки и примери, които Ви показват как действат всеки бутон или функция
➭  Възможност за печат на най-интересните и полезни за Вас съвети
➭  А електронният формат паралелно да учите и прилагате наученото
 
Съдържание:
 
✓ Ефикасен Excel – трикове и съвети
✓ Помощ в Excel
✓ Форматиране на таблици в Excel
✓ Филтриране на данни
✓ Форматиране на клетки, колони и линии
✓ Форматиране на числа и дати
✓ Макроси
✓ Функции – връзки между работни листове и документи
✓ Графики
✓ Въвеждане на данни и текст в електронни таблици
✓ Въвеждане на формули в електронните таблици
✓ Дизайн на бази от данни
✓ Сортиране на данни
✓ Междинни суми
✓ Обобщени таблици
✓ Принтиране на работни листи
✓ Събиране и обработване на финансови данни
 
Предназначено за неспециалисти, ръководството ще Ви помогне да се научите да:
 
➜ въвеждате данни и текст в електронни таблици;
➜ въвеждате формули в електронните таблици;
➜ фoрматирате клетки, колони и редове;
➜ форматирате числа и календарни дати;
➜ работитее с макроси;
➜ създавате графики и диаграми;
➜ ползвате възможностите на автоформатирането;
➜ проектирате база данни;
➜ сортиратте данни;
➜ създавате връзки между работни листи (шийтове) и таблици;
➜ филтрирате данни;
➜ отпечатвате работни листове.
 
Ръководство за работа с Excel разглежда функциите на версия 2007.

И книга 3 от ПРОМО пакет – Вариант 3: „Стартъп в BG“ от българския предприемач Калоян Кирилов, издателство Елестра:
 

Година на издаване: 2020
Брой страници: 288

 
"Стартъп в BG" е книга, която представя всички етапи, през които минава развитието на един стартъп. Уникалното в нея е, че е написана специално от гледна точка на бизнес средата в България, която я прави анстолно четиво за всеки български предприемач.

Стъпвайки на конкретната история на два стартъпа (daskl.eu и myeducationclub.com), книгата проследява подробно, и с много практически примери, живота на стартирация бизнес – от идеята, през разработването, до изхода на проекта.

Изпълнена с множество поуки от реални грешки, книгата е полезна не само за хора, които тепърва обмислят създаването на стартъп, но и за предприемачи, които вече развиват такъв.

Стартъп в BG е съвременен, практически ориентиран наръчник, който ще допринесе с полезно знание за успеха на всеки стартъп.

 

Само сега целият пакет е на изгодната цена от 46,06 лв. с ДДС, вместо за стандартната цена от 61,32 лв. с ДДС! (Спестявате цели 15,26 лв.!)


Всички наши издания - книги, наръчници, електронни ръководства, абонаментни услуги и списания + Книги на други издателства, които предлагаме, можете да разгледате в нашата онлайн книжарница на www.straton.bg. 

Внимание! Членовете на Клуб РС Издателство - програма Минимум ползват ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТСТЪПКИ за всяко наше издание, както и БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НА ВСИЧКИ книги - наши и тези от други издателства, които предлагаме!

Можете да се възползвате още сега от допълнителните отстъпки + безплатна доставка на избрания от Вас ПРОМО пакет книги, като заявите членството си в Клуба още с настоящата си поръчка! 

Вижте всички ползи на членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум и за цял период от 12 месеца:

 

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:


 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Внимание:

Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от заявката!


Кои сме ние?
От 2011 г. вече 8 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ